CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pore–gas interaction in foams at finite deformation using staggered solution techniques

Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 197 (2007), p. 148-159.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 51798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modeling of foams for impact simulations