CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approaches to dynamic fracture modelling at finite deformations

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of the Mechanics and Physics of Solids Vol. 56 (2008), 613-639,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 51796