CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A constitutive equation for open-cell cellular solids, including viscoplasticity, damage and deformation induced anisotropy

Per Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal of Plasticity Vol. 24 (2008), 5, p. 896-914.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-08. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 51791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur