CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Encapsulation of OLED device by Using Anisotropic Conductive Adhesive

Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Måns Andreasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hua Zhou ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jing-yu Fan
Proceedings of 2007 International Symposium on High Density Packaging and Microsystem Integration p. 314-317. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-06.
CPL Pubid: 51753