CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uptake of analogs of penetratin, Tat(48-60) and oligoarginine in live cells

Per Thorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Daniel Persson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Petter Isakson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Mattias Goksör ; Agneta Önfelt ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Biochemical and Biophysical Research Communications (0006-291X). Vol. 307 (2003), 1, p. 100-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 51742

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Optisk fysik
Biokemi

Chalmers infrastruktur