CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane binding and translocation of cell-penetrating peptides

Per Thorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Daniel Persson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Elin Esbjörner (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Mattias Goksör ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 43 (2004), 12, p. 3471-3489.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 51739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Membrane-Active Peptides for Drug Delivery: Positioning, Structure and Interactions in Model Membranes