CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vesicle size-dependent translocation of penetratin analogs across lipid membranes

Daniel Persson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Thorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Elin Esbjörner (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Mattias Goksör ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes (0005-2736). Vol. 1665 (2004), 1-2, p. 142-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 51734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur