CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enjoyment and concern. The importance of food and eating for aging consumers.

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings from the Nordic Consumers Policy Research Conference 2007, Helsinki, Oct. 3-5, 2007 p. 1-20. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: food, food consumption, consumer technology, elderly consumersDenna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51724

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Äldre och åldrande
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur