CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classical dynamical Yang-Baxter equations and quasi-Poisson homogeneous spaces

Alexander Stolin (Institutionen för matematik)
Pr. Inst. Mat. Nats. Akad. Nauk Ukr. Mat. Zastos. Vol. 50 (2004), p. 1101-1107.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-05.
CPL Pubid: 51717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur