CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamical Yang-Baxter equations, quasi-Poisson homogeneous spaces, and quantization

E. Karolinsky ; K. Muzykin ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; V. Tarasov
Letters in Mathematical Physics (0377-9017 ). Vol. 71 (2005), 3, p. 179-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2013-08-19.
CPL Pubid: 51710

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur