CPL - Chalmers Publication Library

Electronic Patient Records - an Information Infrastructure for Healthcare

Författare och institution:
Agneta Nilsson (Institutionen för informatik, GU); M. Grisot (-); M. Aanestad (-)
Publicerad i:
In Proceedings of the 25th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS’25, Bautahøj, Denmark.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
51631
Posten skapad:
2007-10-05 13:58

Visa i Endnote-format