CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic Patient Records - an Information Infrastructure for Healthcare

Agneta Nilsson ; M. Grisot ; M. Aanestad
In Proceedings of the 25th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS’25, Bautahøj, Denmark. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-05.
CPL Pubid: 51631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informatik (1954-2005)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur