CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamics and steel tube wastage in a fluidized bed at elevated temperature

Kent Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Rikard Norling (Institutionen för materialteknik) ; Anders Hjörnhede (Institutionen för materialteknik) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik) ; Anders Nylund (Institutionen för materialteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 59 (2004), p. 31-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-10-13.
CPL Pubid: 5163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för materialteknik (2001-2004)
Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur