CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and measurements of pyrolysis of large wood particles

Jenny Larfeldt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; M. Melaaen
Fuel Vol. 79 (2000), p. 1637-1643.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5162

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur