CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geodetic Reference Frames in Presence of Crustal Deformations

Martin Lidberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7385-024-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 51612

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-11-02
Tid: 10.00
Lokal: ED
Opponent: Geoffrey Blewitt

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2705