CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting lead as PLM introduction strategy - A case study in EE automotive development

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Diana Malvius ; Sara Molneryd
Proceedings of PLM'07 181, (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-05. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 51596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Product Lifecycle Management – Architectural and Organisational Perspectives