CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting lead as PLM introduction strategy - A case study in EE automotive development

Dag Bergsjö (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Diana Malvius ; Sara Molneryd
Proceedings of PLM'07 181, (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-05.
CPL Pubid: 51596