CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Axial Solids Distribution and Bottom Bed Dynamics for Circulating Fluidized Bed Combustor Application

R.C. Zijerveld ; A. Koniuta ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; A. Marzocchella ; J.C. Schouten ; C.M. van den Bleek
AIChE Symposium Series Vol. 93 (1997), No 317, p. 97-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur