CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluidization regimes and transitions from fixed bed to dilute transport flow

R.C. Zijerveld ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; A. Marzocchella ; J.C. Schouten ; C.M. van den Bleek
Powder Technology Vol. 95/3 (1998), p. 185-204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur