CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett alternattivt nationellt synsätt för utsläpp av växthusgaser vid integration av Europas energimarknader

Sven Werner (Institutionen för energiomvandling)
Sveriges Energiting 11-12 mars 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Session 30, Nationellt och regionalt klimatarbeteDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur