CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Senarios in Life-Cycle Assessment

B. Weidema ; Tomas Ekvall (Institutionen för energiteknik) ; H. Pesonen ; G. Rebitzer ; G. Sonneman ; M. Spielmann
Brussels : SETAC Office, 2004. - 68 s.
[Rapport]

Secondary title: Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Setac) Secondary author(s) Rebitzer, G. and Ekvall, TDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 5148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur