CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review: Tropical Forests: Regional Paths of Destruction and Regeneration in the Late Twentieth Century

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Ambio (0044-7447). Vol. 36 (2007), 4, p. 364.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-04. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 51461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur