CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relation between technological and market development– its effects on fuel efficiency in the Swedish new car fleet.

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceeding of the 11th World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, Berkeley CA (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-04. Senast ändrad 2009-11-15.
CPL Pubid: 51456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur