CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved fuel consumption through downsizing. Rhetoric or reality? An analysis of the Swedish new car fleet.

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of the 11th World Conference on Transport Research, June 24-28, 2007, Berkeley CA (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-04. Senast ändrad 2009-11-15.
CPL Pubid: 51453