CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Food Consumption and the "Grey" Consumer

Helene Brembeck ; Kerstin Bergström ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan
European Association for Consumer Research Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Mat, konsumtion


Roundtable session for the 2005 European Association for Consumer Research Conference, Göteborg, juniDenna post skapades 2007-10-04. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51382

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumentvetenskap (CFK) (2001-2005)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för hushållsvetenskap (1954-2006)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur