CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a class of non-linear viscoelasticity models with adaptive error control

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (0178-7675). Vol. 41 (2007), 1, p. 107-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Please observe misprint in eqns 43-45; no minus in the right hand sides, cf. eqn 11.Denna post skapades 2007-10-04. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 51316

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Calibration of constitutive models with error control