CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activity 3.1.3 Modelling and verifying experiments on the whole furnace

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Federico Ghirelli (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Energy Conversion, 1999. - 1-79 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur