CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion of biofuels in a fixed bed - a comparison between model and measurement

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; M. Rönnbäck ; J. Samuelsson ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Nordic Seminar - Thermochemical Conversion of biofuels (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur