CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIOBRÄNSLEFÖRBRÄNNING Energimyndighetens program för småskalig biobränsleförbränning

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Department of Energy Conversion, 2003.
[Rapport]

Slutrapport till Energimyndigheten Projektnr. P9670-3 för åren 2000-2003Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola. A03-226