CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varactors

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
RF and Microwave Passive and Active Technologies (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: varactors


Editor: Mike Golio. Series: The RF and Microwave Handbook, Second Edition. CRC Press. ISBN: 9780849372209Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 51259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur