CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamical twists and quantization

Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Contemporary Mathematics Vol. 376 (2005), p. 289-297.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-03.
CPL Pubid: 51254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur