CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classical quasi-trigonometric $r$-matrices of Cremmer-Gervais type and their quantization

Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Julia Yermolova-Magnusson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Nonlinear Mathematical Physics (1402-9251 ). Vol. 13(2006) (2006), suppl. 1, p. 129-136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 51252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur