CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A quantum analogue of the Bernstein functor.

Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Lie Theory (0949-5932 ). Vol. 17(2007) (2007), 1, p. 73-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quantum Harish-Chandra modules, cohomological induction, Bernstein functor.Denna post skapades 2007-10-03.
CPL Pubid: 51250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur