CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Fuel Size on Combustion in a Packed Bed

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
European combustion meeting, Orleans France 25-28 October 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Grate combustion; Fuel size; CombustionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur