CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal conductivity of wood - models for different stages of combustion

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Biomass & Bioenergy Vol. 23 (2002), p. 47-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur