CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ignition and propagation of a reaction front in cross-current bed combustion of wet biofuels

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Programkonferens för FUD-programmet Småskalig förbränning av biobränslen, Project no 9670, Lund 30-31 August 2000. (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur