CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separation of drying and devolatilization during conversion of solid fuels

Henrik Thunman (Institutionen för energiteknik) ; Kent Davidsson (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Combustion and Flame Vol. 137 (2004), p. 242-250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur