CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of the Tyre/Road Noise

Wolfgang Kropp (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Krister Larsson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Frédéric Wullens (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Andersson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; François-Xavier Bécot (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Thomas Beckenbauer (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
Styrian Noise, Vibration & Harshness Congress 2001, Acoustic Competence Center, Graz, Austria (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur