CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Dynamical Rolling Contact Forces

Krister Larsson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Andersson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
Nordic Vibration Research 2001, Stockholm, Sweden (The Scandianvian Vibration Society, www.svib.se) (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur