CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conversion of biofuels on fixed beds on a grate

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling)
Biofuels Conversion, Lecture Notes, Madras, Chennai / Kolar, A.K.,, Prasad, B.V.S.S.S.,, Sreekanth, M.,, Kumar, Renu, R. p. 17-23. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur