CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conversion of single fuel particles with special focus on biofuels

Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling)
. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 5115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur