CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transportation systems for CO2 - Application to carbon capture and storage

Richard Svensson (Institutionen för energiteknik) ; Mikael Odenberger (Institutionen för energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiteknik) ; Lars Strömberg (Institutionen för energiteknik)
Energy Conversion and Management. (0196-8904). Vol. 45 (2004), p. 2343-2353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 5114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur