CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tyre/Road Noise Generation — Modelling and Understanding

Wolfgang Kropp (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Krister Larsson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Frédéric Wullens (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Patrik Andersson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
Spring meeting of the Institute of Acoustics, Southampton, Uk, March 29/30, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur