CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A utility-eye view of the CO2 compliance-decision process in the European power-sector

Lars Strömberg (Institutionen för energiomvandling) ; Patrik Söderholm
Applied Energy Vol. 75 (2003), p. 183-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 5111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur