CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Verification of the Theory of Coupling-Loss Factors for Beam to Panel Junctions

Patrik Andersson (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Juha Plunt (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. - 25 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 51087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport S - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för teknisk akustik. Report S00-08