CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaling of gas dispersion in a CFB-boiler

Johan Sternéus (Institutionen för energiomvandling) ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Chemical Engineering Science (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur