CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traces in arithmetic Fuchsian groups

Stefan Lemurell (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik)
Journal of Number Theory (0022-314X). Vol. 66 (1997), 2, p. 251-270.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quaternion order, fuchsian group, spectrum


Published under Stefan Lemurell's former family namn Johansson.Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2016-12-09.
CPL Pubid: 51029

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur