CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genera of arithmetic Fuchsian groups

Stefan Lemurell (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik)
Acta Arith. Vol. 86 (1998), 2, p. 171-191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The fundamental invariant of a Riemann surface is its genus. In this paper, using arithmetical means, we calculate the genus of certain Riemann surfaces defined by unit groups in quaternion algebras.

Nyckelord: Quaternion order, fuchsian group, Riemann surface, genus


Published under Stefan Lemurell's former family namn Johansson.Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 51028

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur