CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theta-lifts of Maass waveforms

Stefan Lemurell (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik)
Emerging applications of number theory (Minneapolis, MN, 1996) p. 39--72. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Maass forms, Fuchsian group, quaternion orders, spectral correspondence


Co-author: Jens Bolte. Published under Stefan Lemurell's former family namn Johansson.Denna post skapades 2007-10-03. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 51027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur