CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion Characteristics of wood Pellets

Gennadij Palchonok (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin ; L. Martinsson ; A. Borodulya
1st World Pellet Conference, Svebio p. 1-5. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)