CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On C*-algebra of a semigroup of partial isometries

Vasyl Ostrovskyi ; Stanislav Popovych ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Functional Analysis Vol. 251 (2007), p. 210-231.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-02. Senast ändrad 2007-10-02.
CPL Pubid: 50980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur