CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature and combustion kinetics of wood pellet char in a fluidized bed

G. Palchonok ; A.V. Borodulya ; V. Golubeva ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Karl-Martin Hansson (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin ; J.E. Johnsson
IV Minsk Int Heat and Mass Transfer Forum, May 22-26, Minsk, Belarus/ Borodulya, V.A., Teplitsky, J.C., Vinogradov, L.M., Palchonok, G.I. Vol. 6 (2000), p. 3-11.
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur